Окуу-тарбиялык иштер

ОББ жылдык иш план

ОББ анализдер

Жазуу иштеринин мониторинги

Сабактын планы Өмүрбаева Г 4-класс

Сабактын планы көркөм өнөр 6-класс.Шерипова Н

Сабактын планы Үсөнбаева М 7-класс

Сабактын планы Жолдошбек к Н математика 2-класс

ТИУ жылдык иш план

Класс жетекчинин журналы

Сабактын планы Темирбек к М тарбиялык саат

Соц. педагог жылдык план

Соц.педагогтун аткарылган иштери

Форма 18

Салыштырма анализ

Үй бүлөө көйгөйлөрү

 

 

 

 

 

Иштин багыттары

 • Атуулдук-патриоттук;
 • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;
 • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;
 • Укук бузуунун профилактикасы;
 • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу

 

Окуу-тарбиялык иштер

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета